You are currently viewing PROFIline – webinary dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat.

PROFIline – webinary dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat.

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza rodziców dzieci w wieku 6-11 lat, z województwa mazowieckiego, do udziału w cyklu webinarów w ramach projektu „PROFIline”.

Webinar I – Charakterystyka okresu późnego dzieciństwa

W pierwszym webinarze zostaną poruszone zagadnienia dotyczące charakterystyki rozwojowej dzieci w okresie późnego dzieciństwa. Uczestnicy webinaru zapoznają się z wyzwaniami, jakie niesie ten okres zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica.

Webinar II – Komunikacja

Drugi webinar dotyczy zagadnień związanych z komunikacją w relacji rodzic-dziecko. Rodzice będą mogli uzyskać wiedzę z zakresu narzędzi wspierających komunikację oraz wyznaczanie granic.

Webinar III – Samoregulacja emocjonalna

W trzecim webinarze rodzice będą mogli poszerzyć wiedzę z zakresu strategii radzenia sobie z emocjami oraz w jaki sposób mogą wykorzystać techniki regulacji emocji w kontakcie z nowymi technologiami.

Uczestnicy webinarow będą mogli wziąć udział w quizie na temat prezentowanych zagadnień.

Program „PROFIline” zakłada, że wzmacnianie kompetencji rodzicielskich wpływa korzystnie zarówno
w prowadzeniu profilaktyki offline, jak i w środowisku online. Rodzice, którzy rozwijają swoje osobiste,
społeczne i wychowawcze kompetencje mają możliwość skuteczniejszego oddziaływania na dzieci:
wzmacniania czynników chroniących i osłabiania czynników ryzyka związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, jak i z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Dzieci młodsze
uczą się przez modelowanie, obserwują rodziców i nabierają w ten sposób wzorce codziennego
funkcjonowania Rodzice dysponujący kompetencjami z zakresu radzenia sobie z emocjami
(samoregulacji), kompetencjami w obszarze komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania
problemów, mogą korzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Udział w webinarach jest BEZPŁATNY.

Czas:

3 godz.

Termin:

28.12.2022 r. (środa)

Zapisy:

Osoby zainteresowane webinarami mogą zarejestrować się w formularzu:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W dniu 28.12.2022 roku zostanie udostępniony link do webinarów, który będzie aktywny do dnia 31.12.2022 roku.

Kontakt do koordynatora projektu: 501137733.

Prowadzące:

Marta Senderowicz – pedagog ze spec. socjoterapia i resocjalizacja, doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych.

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, prowadzi warsztaty i webinary dla rodziców dzieci z różnych grup wiekowych.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.