Obszar naszych działań

Stacjonarnie lub online

Oferujemy pomoc w naszej placówce w Warszawie lub za pośrednictwem Skype, Zoom czy Teams. Zapewniamy dyskrecję, swobodę i bezpieczne środowisko.
ZdrowaFundacja_wsparcie-psychologiczne

Wsparcie psychologiczne

Przejście przez kryzys emocjonalny, taki jak np. kryzys małżeński, kryzys związany z żałobą lub stratą, kryzys związany z doświadczeniem przemocy, wymaga niekiedy specjalistycznego wsparcia. Nasza fundacja oferuje pomoc, której celem jest wzmocnienie potencjału klienta w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami.
ZdrowaFundacja_psychoterapia

Psychoterapia

Zapraszamy osoby zmagające się z problemami z obszaru zdrowia psychicznego do podjęcia psychoterapii w ramach działań prowadzonych przez fundację. Oferujemy psychoterapię indywidualną i grupową, krótko – i długoterminową. Stosujemy nowoczesne metody terapeutyczne odwołujące się do dowodów naukowych. Zależy nam na budowaniu bezpiecznej relacji, w której możliwy jest proces zdrowienia. Nasze usługi świadczymy z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.

Specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym

Osobom używającym substancji psychoaktywnych, jak np. alkohol i narkotyki, oraz z tzw. uzależnieniami behawioralnymi oferujemy wsparcie psychologa, specjalisty psychoterapii uzależnień oraz lekarza psychiatry.

W ramach naszych działań prowadzimy konsultacje, psychoterapię indywidualną, psychoterapię par, konsultacje rodzinne oraz grupy terapeutyczne. Nasze działania dedykowane są również rodzinom i bliskim osób uzależnionych.

Oferujemy pomoc osobom współuzależnionym oraz osobom, które dorastały w rodzinie z problemem uzależnienia (DDA).

ZdrowaFundacja_Obszar-dzialan-wykluczenia

Pomoc osobom wykluczonym społecznie

Osobom, które ze względu na trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, lub z powodu innych trudności życiowych, czują się samotne i bezradne oferujemy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań lub zajęć grupowych.

Dzięki działaniom online, ułatwiamy kontakt osobom, które ze względu na różne przeszkody (niepełnosprawność ruchowa, brak dostępu do specjalistycznej pomocy w miejscu zamieszkania) nie mogą osobiście spotkać się z naszymi specjalistami.

ZdrowaFundacja_Obszar-dzialan-profilaktyka

Profilaktyka zachowań ryzykownych

Działamy w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, kierujemy do młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Tworzymy warsztaty „szyte na miarę”, oparte o wiodące strategie i uznane standardy profilaktyczne.

Spotkania takie organizujemy na terenie szkoły. Mają one formę warsztatów, które prowadzimy w grupach do 15 osób. Program zajęć tworzymy w oparciu o wiodące strategie profilaktyczne oraz na podstawie diagnozy potrzeb dzieci/młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. Zajęcia realizujemy w ramach odpłatnej działalności Fundacji lub z pozyskanych środków publicznych.

Prowadząc działania profilaktyczne skupiamy się na: