You are currently viewing PROFIline – warsztaty profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat

PROFIline – warsztaty profilaktyczne dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat

Szanowni Rodzice, w związku z wyczerpaniem limitu miejsc, zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej, III edycji warsztatów – jesień 2023. Informacje o naborze zostaną podane do publicznej wiadomości we wrześniu 2023 roku.

Osoby, które zgłosiły się i ze względu na ograniczoną liczbę miejsc nie zostały zakwalifikowane, poinformujemy mailem o wpisie na listę rezerwową.

Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy na kolejny cykl warsztatów.

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza rodziców dzieci w wieku 6-11 lat do udziału w cyklu warsztatów profilaktycznych.

Uczestnicy warsztatów będą mogli rozwinąć swoje kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze min. w zakresie: komunikacji, regulacji emocji i korzystania z nowych technologii. Wsparcie kompetencji rodzicielskich jest punktem wyjścia do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych, zarówno offline, np. używanie substancji psychoaktywnych, jak i online: korzystanie z Internetu i nowych technologii.

Program „PROFIline” zakłada, że wzmacnianie kompetencji rodzicielskich wpływa korzystnie zarówno
w prowadzeniu profilaktyki offline, jak i w środowisku online. Rodzice, którzy rozwijają swoje osobiste,
społeczne i wychowawcze kompetencje mają możliwość skuteczniejszego oddziaływania na dzieci:
wzmacniania czynników chroniących i osłabiania czynników ryzyka związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, jak i z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Dzieci młodsze
uczą się przez modelowanie, obserwują rodziców i nabierają w ten sposób wzorce codziennego
funkcjonowania Rodzice dysponujący kompetencjami z zakresu radzenia sobie z emocjami
(samoregulacji), kompetencjami w obszarze komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania
problemów, mogą korzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Miejsce:

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14 B lok.2 00-537 Warszawa

Terminy:

01.04.2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

15.04 2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

20.05 2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

Zapisy:

Zapraszamy rodziców, którzy decydują się wziąć udział we wszystkich warsztatach (cykl). Program warsztatów stanowi całość.

Udział w warsztatach poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym. Termin konsultacji zostanie ustalony telefonicznie, po wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się po przekroczeniu limitu miejsc, zostaną poinformowane mailem o wpisaniu na listę rezerwową.

Kontakt do koordynatora: 501 13 77 33

Prowadzące:

Marta Wilk – psychoterapeuta kończący certyfikacje w 4-letniej Szkole Profesjonalnej Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, psycholog. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z socjoterapii, arteterapii, Treningu Umiejętności Społecznych i studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracowała z wieloma instytucjami min. w świetlicach środowiskowych w Stowarzyszeniu „Gniazdo” na Woli, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” na Żoliborzu i „Można inaczej” na Targówku i Ogólnopolską Fundacją „Dorastaj z nami”. Pracowała wiele lat jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie, obecnie w Liceum Ogólnokształcącym nr XCIV im. gen. S. Maczka W Warszawie. Współpracuje jako psychoterapeuta z Ośrodkiem środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny, filia w Warszawie Targówek i prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe.. Od dwudziestu lat pracuje z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz ich rodzicami i bliskimi. Ma doświadczenie w pracy z rodzicami i nastolatkami w sytuacji kryzysu i długoterminowego wsparcia.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.