You are currently viewing Program Candis w projekcie ProfiTy

Program Candis w projekcie ProfiTy

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza użytkowników przetworów konopi oraz ich rodziny i bliskich do udziału w projekcie „ProfiTY”.

Uczestnicy projektu będą wziąć udział w BEZPŁATNYCH sesjach Programu Candis, wsparciu psychologicznym, konsultacjach z lekarzem psychiatrą oraz grupie psychoterapeutycznej.

Program Candis to 10 indywidualnych sesji psychoterapeutycznych, prowadzonych w oparciu o metody oparte na dowodach naukowych. W trakcie terapii nie ma wymogu abstynencji. Program Candis prowadzony jest z wykorzystaniem terapii poznawczo-behawioralnej, w duchu dialogu motywującego.

Klient ustala swój cel terapeutyczny uwzględniając etap gotowości do zmiany.

Zapisy i informacje: Natalia Magreta-Łupińska, tel. 501137733

Zapisy ruszają w dniu 1 grudnia 2022 r.

Termin rozpoczęcia udziału w terapii: styczeń 2023 r.

Adres: ul. Krucza 6/14B lok. 2, 00-537 Warszawa