Sprawozdania

Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia

W trosce o transparentność działań podejmowanych przez Polską Fundację Ochrony i Promocji Zdrowia,  publikujemy treść sprawozdań finansowych.