You are currently viewing Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 4-6 lat #7 Uważny rodzic. Rola pochwał w wychowaniu dziecka.

Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 4-6 lat #7 Uważny rodzic. Rola pochwał w wychowaniu dziecka.

Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 4-6 lat do udziału w warsztatach: “Uważny rodzic. Rola pochwał w wychowaniu dziecka.”

Warsztaty będą okazją do doskonalenia umiejętności pozytywnego wzmacniania poczucia wartości dziecka. Rodzice będą mogli użyć technik świadomego kierowania uwagą w celu formułowania pochwał, nawet w sytuacjach które są trudne do chwalenia. W ramach zajęć rodzice będą mogli doświadczyć, jak działają konkretne techniki użyteczne w relacji z dzieckiem i w kontakcie z samym sobą.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Termin: 30.11.2022 (środa) 17:00-20:00

Miejsce: Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14B lok. 2, 00-537 Warszawa

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Prowadzące:

Natalia Magreta-Łupińska– politolog, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe.. Od dwudziestu lat pracuje z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz ich rodzicami i bliskimi. Ma doświadczenie w pracy z rodzicami i nastolatkami w sytuacji kryzysu i długoterminowego wsparcia.

Elżbieta Głowacka – psycholog i kulturoznawca, w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Na co dzień udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom oraz osobom dorosłym doświadczającym kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.