You are currently viewing Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców nastolatków #1 Dorastanie

Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców nastolatków #1 Dorastanie

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza rodziców nastolatków z województwa mazowieckiego do udziału w cyklu warsztatów.

Pierwszy z serii warsztatów– ” Dorastanie” dotyczy zmian rozwojowych typowych dla wieku nastoletniego. Uczestnicy warsztatu poszerzą obraz relacji rodzic-dziecko o perspektywę nastolatka. Rodzice nabędą/podniosą umiejętności wspierania nastoletniego dziecka w procesie budowaniu poczucia własnej wartości i samoakceptacji. Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się trudnościom wychowawczym i zdobycia praktycznej wiedzy pomocnej w radzeniu sobie z nimi.

„Dorastanie” jest pierwszym z cyklu warsztatów dla rodziców nastolatków. W ramach kolejnych spotkań uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami skutecznej komunikacji oraz z typowymi dla okresu nastoletniego zachowaniami ryzykownymi.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Termin: 28.05.2022 (sobota) 11:00-14:00

Miejsce: Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14 B lok.2 00-537 Warszawa

Prowadzące:

Anna Maciejewska – pedagog, socjoterapeutka, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe. Na co dzień pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, indywidualnie z młodymi dorosłymi wspierając ich w procesie usamodzielnienia oraz wspiera rozwój kompetencji wychowawczych rodziców. 

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe.. Od dwudziestu lat pracuje z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz ich rodzicami i bliskimi. Ma doświadczenie w pracy z rodzicami i nastolatkami w sytuacji kryzysu i długoterminowego wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.