You are currently viewing Strefa Rodzica – webinaria, warsztaty, grupa psychoedukacyjna dla rodziców nastolatków

Strefa Rodzica – webinaria, warsztaty, grupa psychoedukacyjna dla rodziców nastolatków

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału projekcie dedykowanym rodzicom. Od maja do listopada 2022 r. zostaną przeprowadzone webinaria i warsztaty oraz grupa psychoedukacyjna dla rodziców nastolatków.

Oferta skierowana jest do rodziców, którzy chcą podnieść kompetencje psychospołeczne min. z zakresu: umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, umiejętności rozwiązywania problemów, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, funkcjonowania w rolach rodzicielskich oraz zdobycia/wzbogacenia wiedzy dotyczącej rozwoju dziecka na poszczególnych etapach rozwoju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.