You are currently viewing Wolontariat

Wolontariat

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza studentów do udziału w wolontariacie

Od 2019 roku Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia prowadzi działania na rzecz zdrowia psychicznego. Od ponad dwóch lat nieustannie realizujemy naszą misję: rozwijamy ofertę pomocową, bazę lokalową oraz nasze kompetencje.

Specjalizujemy się w psychoterapii, wsparciu psychologicznym i pomocy specjalistycznej z zakresu uzależnień. Realizujemy wieloletnie programy terapeutyczne oraz doraźne formy wsparcia. Nasze działania staramy się prowadzić całościowo, uwzględniając unikatowe, wewnętrzne doświadczenia każdej osoby, jak i kontekst społeczny, w którym żyje.

Realizujemy naszą misję z zaangażowaniem, w duchu szacunku do drugiego człowieka, poszanowania wolności i niezbywalnej godności każdej osoby.

Jeżeli nasze wartości są bliskie Twoim przekonaniom, zapraszamy do udziału w wolontariacie studenckim.

Poszukujemy wolontariuszy – studentów I-III roku, kierunków: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu psychologii i psychoterapii, w szczególności: zdrowym stylem życia, psychologią społeczną, profilaktyką uzależnień.

Będąc naszym wolontariuszem, możesz popularyzować wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego i wpływać na kształtowanie prozdrowotnych postaw w polskim społeczeństwie.

Poszukujemy osób, które będą gotowe wspierać działania Fundacji przez:

•             nagrywanie (w charakterze osoby występującej przed kamerą i za kamerą) krótkich (około 10-minutowych) materiałów filmowych do publikowania na kanale Fundacji na Youtube,

•             montowanie i udźwiękowianie materiałów filmowych,

•             publikowanie materiałów filmowych i prowadzenie kanału Fundacji na Youtube,

•             przygotowywanie materiałów merytorycznych do nagrania materiałów filmowych (w 2022 roku planujemy zagadnienia z psychologii społecznej, psychologii rozwojowej, profilaktyki uzależnień, pedagogiki – umiejętności wychowawczych rodziców),

•             udział w inicjatywach Fundacji, w których możliwa jest obecność wolontariuszy, np. reprezentowanie Fundacji na piknikach organizacji pozarządowych.

Profil idealnego wolontariusza:

 1. Wiek: 19-23 lata;
 2. I-III rok studiów na kierunku: psychologia, pedagogika, resocjalizacja;
 3. Dyspozycyjność: przynajmniej 1 raz w tygodniu nie mniej niż 1 godzinę;
 4. Gotowość do udziału w spotkaniach wolontariuszy, szkoleniach i kursach;
 5. Zaangażowanie w działania prowadzone w ramach oferty wolontariatu;
 6. Współpraca z personelem Fundacji w ramach realizacji bieżących projektów i obowiązków;
 7. Współpraca z koordynatorem wolontariatu.

Oferujemy wolontariuszowi:

 1. Możliwość rozwoju zainteresowań z zakresu zdrowia psychicznego w ramach oferty wolontariatu;
 2. Możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu kanałów w mediach społecznościowych;
 3. Możliwość udziału w warsztatach, szkoleniach i kursach;
 4. Możliwość udziału w tworzeniu i realizacji projektów z zakresu zdrowia psychicznego;
 5. Możliwość udziału w codziennym funkcjonowaniu placówki prowadzonej przez Fundację;
 6. Dostęp do wsparcia merytorycznego specjalistów pracujących w Fundacji
 7. Wsparcie koordynatora wolontariatu.

Więcej informacji o Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia na stronie: www.zdrowafundacja.pl

Zgłoszenia do udziału w wolontariacie:

Natalia Magreta-Łupińska – Prezes Zarządu Fundacji, koordynator wolontariatu

Tel. 501 13 77 33

Mail: kontakt@zdrowafundacja.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 października 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy