Żyj dobrze.
Poczuj się pewnie.
Zaufaj nam i sobie.

Witamy na stronie

Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia

Fundacja powstała w maju 2019 roku w Warszawie. Naszą misją jest troska o zdrowie psychiczne każdego człowieka i całego społeczeństwa.
„Zawsze mieliśmy nadzieję, wiarę, przekonanie, że poza horyzontem istnieje lepsze życie, lepszy świat.”
~ Franklin Delano Roosevelt
ZdrowaFundacja_wsparcie-psychologiczne_HP

Wsparcie psychologiczne

Przejście przez kryzys emocjonalny, taki jak np. kryzys małżeński, kryzys związany z żałobą lub stratą, kryzys związany z doświadczeniem przemocy, wymaga niekiedy specjalistycznego wsparcia. Nasza fundacja oferuje pomoc, której celem jest wzmocnienie potencjału klienta w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami.
ZdrowaFundacja_psychoterapia_HP

Psychoterapia

Zapraszamy osoby zmagające się z problemami z obszaru zdrowia psychicznego do podjęcia psychoterapii w ramach działań prowadzonych przez fundację. Oferujemy psychoterapię indywidualną i grupową, krótko – i długoterminową. Stosujemy nowoczesne metody terapeutyczne odwołujące się do dowodów naukowych. Zależy nam na budowaniu bezpiecznej relacji, w której możliwy jest proces zdrowienia. Nasze usługi świadczymy z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.
ZdrowaFundacja_Uzaleznienia_3

Specjalistyczna pomoc osobom uzależnionym

Wsparcie dla osób używających substancji psychoaktywnych tj np. alkohol i narkotyki, oraz z tzw. uzależnieniami behawioralnymi. Darmowe konsultacje, psychoterapia indywidualna, psychoterapia par, konsultacje rodzinne oraz grupy terapeutyczne

ZdrowaFundacja_wykluczenie_HP_1

Pomoc osobom wykluczonym społecznie

Osobom, które ze względu na trudności w funkcjonowaniu w społeczeństwie, lub z powodu innych trudności życiowych, czują się samotne i bezradne oferujemy wsparcie psychologiczne w formie indywidualnych spotkań lub zajęć grupowych. 

ZdrowaFundacja_Profilaktyka_rodzina

Profilaktyka zachowań ryzykownych​

Działamy w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Zajęcia profilaktyczne z zakresu zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, kierujemy do młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Tworzymy warsztaty „szyte na miarę”, oparte o wiodące strategie i uznane standardy profilaktyczne.

Odczuj znów radość
i wolność w życiu

Nauczymy Cię strategii i narzędzi, które pomogą Ci na nowo zbliżyć się do innych.

ZdrowaFundacja_spokój

Specjalizujemy się w przywracaniu spokoju

Pomagamy w powrocie do harmonii poprzez skupienie na wyciszeniu umysłu, zdrowym ciele, otwartym sercu i silnym duchu. Jesteśmy specjalistami gotowymi pomóc w szerokim zakresie.

Nasza misja to pomoc ludziom. Wspieramy Cię w zdrowym życiu!

Nasze inicjatywy

Nasza Fundacja organizuje darmowe i płatne warsztaty oraz konsulacje. Sprawdź co się ostatnio u nas dzieje.