You are currently viewing PROFIline – bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat – NOWOŚĆ

PROFIline – bezpłatne warsztaty dla rodziców dzieci w wieku 6 – 11 lat – NOWOŚĆ

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza rodziców dzieci w wieku 6-11 lat do udziału w cyklu warsztatów profilaktycznych.

Uczestnicy warsztatów będą mogli rozwinąć swoje kompetencje osobiste, społeczne i wychowawcze min. w zakresie: komunikacji, regulacji emocji i korzystania z nowych technologii. Wsparcie kompetencji rodzicielskich jest punktem wyjścia do prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie zachowań ryzykownych, zarówno offline, np. używanie substancji psychoaktywnych, jak i online: korzystanie z Internetu i nowych technologii.

Program „PROFIline” zakłada, że wzmacnianie kompetencji rodzicielskich wpływa korzystnie zarówno
w prowadzeniu profilaktyki offline, jak i w środowisku online. Rodzice, którzy rozwijają swoje osobiste,
społeczne i wychowawcze kompetencje mają możliwość skuteczniejszego oddziaływania na dzieci:
wzmacniania czynników chroniących i osłabiania czynników ryzyka związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, jak i z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Dzieci młodsze
uczą się przez modelowanie, obserwują rodziców i nabierają w ten sposób wzorce codziennego
funkcjonowania Rodzice dysponujący kompetencjami z zakresu radzenia sobie z emocjami
(samoregulacji), kompetencjami w obszarze komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania
problemów, mogą korzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Miejsce:

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14 B lok.2 00-537 Warszawa

Terminy:

07.10.2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

28.10.2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

18.11 2023 (sobota) godz.11:00 – 17:00

Zapisy:

Formularz rejestracyjny

Zapraszamy rodziców, którzy decydują się wziąć udział we wszystkich warsztatach (cykl). Program warsztatów stanowi całość.

Udział w warsztatach poprzedzony jest konsultacjami, indywidualnymi spotkaniami rodzica z psychologiem. Termin konsultacji zostanie ustalony telefonicznie, po wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zgłoszą się po przekroczeniu limitu miejsc, zostaną poinformowane mailem o wpisaniu na listę rezerwową.

Kontakt do koordynatora: 501 13 77 33

Prowadzące:

Marta Wilk – psychoterapeuta kończący certyfikacje w 4-letniej Szkole Profesjonalnej Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, psycholog. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z socjoterapii, arteterapii, Treningu Umiejętności Społecznych i studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Współpracowała z wieloma instytucjami min. w świetlicach środowiskowych w Stowarzyszeniu „Gniazdo” na Woli, „Towarzystwo Przyjaciół Dzieci” na Żoliborzu i „Można inaczej” na Targówku i Ogólnopolską Fundacją „Dorastaj z nami”. Pracowała wiele lat jako psycholog w Szkole Podstawowej nr 267 w Warszawie, obecnie w Liceum Ogólnokształcącym nr XCIV im. gen. S. Maczka W Warszawie. Współpracuje jako psychoterapeuta z Ośrodkiem środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I stopień referencyjny, filia w Warszawie Targówek i prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną.

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe.. Od dwudziestu lat pracuje z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz ich rodzicami i bliskimi. Ma doświadczenie w pracy z rodzicami i nastolatkami w sytuacji kryzysu i długoterminowego wsparcia.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.