You are currently viewing Program CANDIS – Warszawa – 2024

Program CANDIS – Warszawa – 2024

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza mieszkańców Warszawy do udziału w bezpłatnej terapii – Program Candis.

Program Candis dedykowany jest osobom, które w sposób problemowy używają marihuanę.

Program Candis to 10 indywidualnych sesji, poprzedzonych konsultacją.

Zakres merytoryczny sesji programu Candis:

 Sesje terapeutyczne prowadzone są w oparciu o scenariusz 10 spotkań. Zagadnienia tematyczne programu Candis:

•              psychoedukacja z zakresu czynników sprzyjających problemowemu używaniu marihuany oraz objawów zaburzenia używania marihuany,

•              określenie etapu zmiany i wzmacnianie motywacji do podjęcia abstynencji/ograniczenia używania konopi,

•              analiza indywidualnego wzorca używania konopi,

•              określenie celu terapeutycznego i budowanie strategii radzenia sobie,

•              analiza czynników zagrażających zmianie,

•              profilaktyka nawrotów,

•              trening rozwiązywania bieżących problemów,

•             asertywność w kontekście podjętej zmiany.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Candis zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji pod numerem tel.: 501137733.

Projekt finansowany ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.