You are currently viewing Spokojna głowa – ferie z uważnością

Spokojna głowa – ferie z uważnością

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza nastolatków do udziału w warsztatach: „Spokojna głowa – ferie z uważnością.”  

Opis warsztatów:
„Spokojna głowa –  ferie z uważnością”  to cykl warsztatów dla młodzieży z technik relaksacyjnych i uważnościowych (mindfulness).
Udział w zajęciach pozwoli Ci:
– łatwiej się relaksować i szybciej zasypiać;- spokojniej reagować w sytuacjach stresujących (szkolnych, towarzyskich i innych);
– odnajdować w sobie wewnętrzną siłę;
– mniej ulegać wewnętrznemu krytykowi. 

Mindfulness jest postawą życiową zakładającą szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn). Ćwiczenie jej pozwala bardziej świadomie zaangażować się we własne życie i podejmować działania, które bardziej nam służą. 

Cykl warsztatów to 4 spotkania, każde spotkanie trwa 2 godz. Warsztaty zostaną przeprowadzone w formie stacjonarnej. 
Liczba uczestników: max. 10 osób.
Terminy: 31.01, 3.02, 7.02, 10,02 – godz. 17:00-19:00
Miejsce: Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia ul. Krucza 6/14B lok.2
Cena (za całość): 200 zł / 8 godz.
Zapisy:

Zgłoszenia do dnia 28.01.2022 r. 

Potwierdzeniem udziału w warsztacie jest wniesienie opłaty do dnia 31.01.2022 r. oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Numer konta: 62 1600 1462 1822 0236 3000 0004

Tytuł przelewu: FERIE + imię i nazwisko uczestnika

Link do formularza dla osób, które ukończyły 18 r.ż:

Link do formularza dla osób poniżej 18 r.ż (wypełnia rodzic, opiekun prawny):

W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod numerem tel. 501 13 77 33.

Informacja o trenerce:

Emilia Kędziorek – trenerka mindfulness (MBSR), edukatorka, była nauczycielka licealna z długim stażem, zainteresowana zastosowaniem metod kontemplacyjnych w pracy z dorosłymi i młodzieżą. Autorka bloga Stacja Teraz, poświęconego uważności.  

 

W przypadku czynników niezależnych od organizatora warsztaty mogą zostać odwołane, a wniesiona opłata za udział niezwłocznie zwrócona.