You are currently viewing Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne

Zapraszamy osoby, które zmagają się z trudnościami w funkcjonowaniu psychicznym/społecznym i poszukują sposobów na poradzenie sobie. Uczestnicy projektu mają możliwość udziału w 1-2 spotkań z psychologiem, na zasadach krótkiej interwencji i doraźnego wsparcia.

Oferujemy:

  • diagnozę problemową;
  • wsparcie emocjonalne;
  • psychoedukację;
  • informację o możliwości podjęcia innych form wsparcia w ramach działań prowadzonych przez Fundację lub innych placówek na terenie Warszawy.

Bezpłatnych konsultacji udziela Sylwia Janiszewska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Termin realizacji:

Od 1 października 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem tel.: 501 13 77 33