You are currently viewing Grupa Psychoterapeutyczna

Grupa Psychoterapeutyczna

Zapraszamy absolwentów programu Candis do udziału w bezpłatnej grupie psychoterapeutycznej.

Grupa dedykowana jest osobom, które podjęły decyzję o zaprzestaniu używania marihuany i poszukują społecznego wsparcia w celu podtrzymania zmiany.

W czasie spotkań uczestnicy będą mogli omówić bieżące doświadczenia życiowe, wyzwania dotyczące utrzymania abstynencji oraz wymienić się życiowym doświadczeniem z innymi osobami.

Początek spotkań w dniu 11.01.2024. Udział w spotkaniach poprzedzony jest kwalifikacją.

Osoby zainteresowane zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Projekt finansowany ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.