You are currently viewing PROFIline – webinar dla rodziców dzieci w wieku 6-11 lat – 18.05.2023 r.

PROFIline – webinar dla rodziców dzieci w wieku 6-11 lat – 18.05.2023 r.

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza rodziców dzieci w wieku 6-11 lat, z województwa mazowieckiego, do udziału w cyklu webinarów w ramach projektu „PROFIline”.

18 maja 2023 roku (czwartek) o godz.19:00 zapraszamy na webinar:

Rola komunikacji rodzic-dziecko w profilaktyce uzależnień.

Podczas webinaru przyjrzymy się zagadnieniom związanym z przeszkodami na drodze do dobrej komunikacji oraz w jaki sposób wzmacniać kompetencje w obszarze skutecznego komunikowania się z dzieckiem. Rolę komunikacji w budowaniu więzi rodzica z dzieckiem omówimy z perspektywy profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania z Internetu i nowych technologii.

Uczestnicy webinaru będą mogli wziąć udział w quizie na temat prezentowanych zagadnień.

Program „PROFIline” zakłada, że wzmacnianie kompetencji rodzicielskich wpływa korzystnie zarówno
w prowadzeniu profilaktyki offline, jak i w środowisku online. Rodzice, którzy rozwijają swoje osobiste,
społeczne i wychowawcze kompetencje mają możliwość skuteczniejszego oddziaływania na dzieci:
wzmacniania czynników chroniących i osłabiania czynników ryzyka związanych z używaniem
substancji psychoaktywnych, jak i z korzystaniem z Internetu i nowych technologii. Dzieci młodsze
uczą się przez modelowanie, obserwują rodziców i nabierają w ten sposób wzorce codziennego
funkcjonowania Rodzice dysponujący kompetencjami z zakresu radzenia sobie z emocjami
(samoregulacji), kompetencjami w obszarze komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania
problemów, mogą korzystnie wpływać na prawidłowy rozwój dziecka.

Udział w webinarach jest BEZPŁATNY.

Termin:

18.05.2023 r. (czwartek) godz.19:00-20:00

Zapisy:

FORMULARZ REJESTRACYJNY

W dniu 18.05.2023 r. osoby zarejestrowane otrzymają link do webinaru, który zostanie przeprowadzony na platformie Zoom.

Marta Wilk – psycholog,  psychoterapeuta kończący certyfikacje w 4-letniej Szkole Profesjonalnej Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła wiele szkoleń m.in. z socjoterapii, arteterapii, Treningu Umiejętności Społecznych i studia podyplomowe z zakresu relacji interpersonalnych i profilaktyki uzależnień. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym, prowadzi warsztaty i webinary oraz konsultacje specjalistyczne dla rodziców dzieci z różnych grup wiekowych.

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.