You are currently viewing Program Candis – Warszawa 2022

Program Candis – Warszawa 2022

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia realizuje kompleksowe działania na rzecz osób, które w sposób problemowy używają konopi oraz ich rodzin i bliskich.

W ramach środków przyznanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Fundacja realizuje następujące działania:

  • program Candis;
  • wsparcie indywidualne dla rodzin i bliskich;
  • konsultacje psychologiczne.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są BEZPŁATNE.

Informacje o projekcie można uzyskać kontaktując się z koordynatorem: kontakt@zdrowafundacja.pl lub pod numerem tel.: 501137733.