You are currently viewing Grupa wsparcia dla kobiet po zabiegu przerwania ciąży

Grupa wsparcia dla kobiet po zabiegu przerwania ciąży

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza kobiety, które po zabiegu przerwania ciąży doświadczają trudności w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym, do udziału w grupie wsparcia.

Liczba osób w grupie: 5-8 osób

Termin: środa, godz.18:00-20:00 , od października 2021 do czerwca 2022 roku

Pierwsze spotkanie odbędzie się 20 października (środa) o godz.18:00. Na spotkaniu zostanie podany szczegółowy terminarz spotkań.

Zapisy i szczegółowe informacje: Natalia Magreta-Łupińska tel. 501 13 77 33

Udział w spotkaniach grupy wsparcia jest możliwy po wcześniejszej rejestracji – do dnia 15.10.2021 r.

Udział w spotkaniach grupy wsparcia jest bezpłatny.

Jednocześnie prosimy o dobrowolne wpłaty na konto Fundacji.

Numer konta:

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia

46 1600 1462 1822 0236 3000 0001

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe Fundacji

Czym jest grupa wsparcia?

„Grupy wsparcia są homogeniczne i składają się z osób, które łączy zmaganie się z problemem postrzeganym jako wspólny dla wszystkich uczestników. (…) Homogeniczne grupy wsparcia powstają, ponieważ wspólna walka z trudnościami jest dla wielu ludzi skuteczną formą terapii. (…) Z punktu widzenia uczestników u podstaw tej formy pomagania leży założenie, że człowiekowi najlepiej mogą pomóc ludzie znajdujący się w podobnej sytuacji, ktoś z zewnątrz nie będzie w stanie w pełni zrozumieć jego problemu.”

 Sophia Vinogradov, Irvin D. Yalom, Psychoterapia grupowa