You are currently viewing Program Candis i inne działania na rzecz osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich – Warszawa 2021-2022

Program Candis i inne działania na rzecz osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich – Warszawa 2021-2022

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza osoby, które w sposób szkodliwy używają przetworów konopi (marihuana, haszysz) lub są od nich uzależnione, do udziału w projekcie: „Program Candis i inne działania na rzecz osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich – Warszawa 2021-2022”.

Projekt dedykowany jest zarówno osobom, które używają przetworów konopi, jak i ich rodzinom oraz bliskim. W ramach realizowanych działań oferujemy udział w Programie Candis, konsultacje psychologiczne, konsultacje specjalistyczne, wsparcie dla rodzin i bliskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do projektu przyjmuje koordynator: Natalia Magreta-Łupińska, pod numerem telefonu: 501 13 77 33; kontakt@zdrowafundacja.pl

Więcej o Programie Candis na stronie: www.programcandis.pl

Projekt został sfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.