You are currently viewing ProfiTy – Poradnictwo specjalistyczne

ProfiTy – Poradnictwo specjalistyczne

Realizowany przez Polską Fundację Promocji i Ochrony Zdrowia projekt ProfiiTy zapewnia użytkownikom marihuany oraz ich rodzinom i bliskim dostęp do porad specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego

W ramach tego projektu, obok udziału w programie Candis, terapii grupowej z elementami pracy na ściance wspinaczkowej, problemowi użytkownicy konopi mają możliwość kontynuowania terapii indywidualnej ze specjalistą psychoterapii uzależnień, uzyskanie wsparcia psychologa lub konsultacji ze specjalistą lekarzem psychiatrą.

Tutaj znajdziesz zespół specjalistów Fundacji.

Problemowe używanie przetworów konopi wiąże się nierzadko z trudnościami o charakterze nawracającym, związanym z nabytymi schematami myślenia i funkcjonowania w życiu codziennym. Dlatego tak ważne jest towarzyszenie pacjentowi w radzeniu sobie z takim stanem i sytuacjami. W chwilach, kiedy pacjent odczuwa lęk, niepokój, gromadzą się trudności dnia codziennego, np. w bliskich relacjach, w pracy, w ramach pełnionych ról społecznych, kiedy emocje nie znajdują równowagi, ani wsparcia w najbliższym otoczeniu, dochodzą do tego problemy fizjologiczne, np. bezsenność, nerwowość, brak apetytu, towarzyszy temu obniżony poziom funkcji poznawczych pojawia się silna potrzeba poradzenia sobie z tym stanem i szukanie możliwości uzyskania poczucia ulgi, choćby chwilowej. Dlatego tak ważne jest towarzyszenie pacjentowi w radzeniu sobie z takim stanem i sytuacjami.

Celem poradnictwa specjalistycznego jest możliwość skonsultowania doświadczanych trudności i ustalenie optymalnego sposobu oddziaływania w ramach dostępnych działań. Uczestnicy projektu wymagający dodatkowych oddziaływań, mogą uzyskać informację o dostępnych możliwościach lub zostać skierowani do innej placówki specjalistycznej na terenie Warszawy.