O nas

Misja Fundacji

Od 2019 roku Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia prowadzi działania na rzecz zdrowia psychicznego. 

Specjalizujemy się w psychoterapii, wsparciu psychologicznym i pomocy specjalistycznej z zakresu uzależnień. Realizujemy wieloletnie programy terapeutyczne oraz doraźne formy wsparcia.

Nasze działania staramy się prowadzić całościowo, uwzględniając unikatowe, wewnętrzne doświadczenia każdej osoby, jak i kontekst społeczny w którym żyje.

Realizujemy naszą misję z zaangażowaniem, w duchu szacunku do drugiego człowieka, poszanowania wolności i niezbywalnej godności każdej osoby.

Zarząd Fundacji

Natalia-Magreta-Łupińska_web

Politolog i psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, edukator HIV/AIDS, trener prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy.

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Uniwersytecie SWPS. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (KBPN) uzyskała w 2008 roku w Instytucie Psychologii Zdrowia. Od 2002 roku związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom używającym substancje psychoaktywne.

Twórca, koordynator i realizator projektów kierowanych do użytkowników konopi, ich rodzin i bliskich.

Regularnie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii.

Ania-Maciejewska_web

Pedagog, socjoterapeuta, trener prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Na co dzień pracuję w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, indywidualnie z młodymi ludźmi potrzebującymi pomocy w usamodzielnieniu oraz wspieram rozwój kompetencji wychowawczych rodziców.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej.

Regularnie podnosi swoje kompetencje korzystając z różnorodnych form doskonalenia – konferencje, szkolenia, kursy, superwizje.

Realizatorka wielu projektów skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierających rozwój osobisty oraz umiejętności społeczne uczestników.

Rada Fundacji

Magdalena-Carko_web

Psychoterapeuta uzależnień i współuzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą. Aktualnie pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie . Dodatkowo doświadczenie zawodowe w obszarze terapii uzależnień zdobywała pracując w ambulatoryjnej Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień „NZOZ Virtus s.c.” oraz w stacjonarnym Ośrodku dla uzależnionej młodzieży z podwójną diagnozą w Otwocku.

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolenie z zakresu Terapii Uzależnień i Współuzależnień odbyła w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Diagnozuje i udziela wsparcia w zakresie uzależnień i współuzależnień poprzez terapię indywidualną, grupową, terapię par i rodzin. Zajmuje się profilaktyką uzależnień i współuzależnień, prowadząc zajęcia psychoedukacyjne z tego zakresu. Prowadzi również treningi konstruktywnych zachowań z zakresu radzenia sobie z emocjami (złością, stresem, lękiem, wstydem), treningi asertywności oraz skutecznej komunikacji, budowania poczucia własnej wartości.

Dziennikarka z wieloletnim stażem pracy w telewizji informacyjnej jako reporterka, wydawczyni, autorka oraz prowadząca programy informacyjne i publicystyczne.

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: polityki społecznej oraz dziennikarstwa.

Życie to ciągłe wyzwania.
Jak możemy Ci pomóc?

Życie to ciągłe wyzwania.
Jak możemy Ci pomóc?

Więcej

Dowiedz się więcej na temat naszej Fundacji ze statutu oraz naszych sprawozdań. Zapraszamy do kontaktu!