O nas

Misja Fundacji

Od 2019 roku Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia prowadzi działania na rzecz zdrowia psychicznego. 

Specjalizujemy się w psychoterapii, wsparciu psychologicznym i pomocy specjalistycznej z zakresu uzależnień. Realizujemy wieloletnie programy terapeutyczne oraz doraźne formy wsparcia.

Nasze działania staramy się prowadzić całościowo, uwzględniając unikatowe, wewnętrzne doświadczenia każdej osoby, jak i kontekst społeczny w którym żyje.

Realizujemy naszą misję z zaangażowaniem, w duchu szacunku do drugiego człowieka, poszanowania wolności i niezbywalnej godności każdej osoby.

Zarząd Fundacji

Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Psychologii na Uniwersytecie SWPS. Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (KBPN) uzyskała w 2008 roku w Instytucie Psychologii Zdrowia. Od 2002 roku związana z warszawskimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i pomocy osobom używającym substancje psychoaktywne, ich rodzinom i bliskim. Jest twórcą i realizatorem licznych działań na rzecz osób będących w kryzysie psychicznym.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista psychiatra od 1988 r. z wieloletnim stażem. Pracował min. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu do 1991 r., gdzie kierował Oddziałem Psychiatrycznym oraz zorganizował i prowadził Oddział Detoksykacji i Wczesnej Rehabilitacji Osób Uzależnionych. W latach 1992-2006 kierował Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku, stworzył, a następnie wdrożył, wysoko oceniany, autorski program leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Od 2007 pracował głównie jako konsultant w placówkach terapii uzależnień w warunkach ambulatoryjnych, oddziałów dziennych i stacjonarnych oraz w poradni zdrowia psychicznego.

Rada Fundacji

Studiowała na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Zawodowo związana z I Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Lublinie – Filia w Ełku. 

Pasjonatka dobrej literatury i muzyki. 

Dziennikarka z wieloletnim stażem pracy w telewizji informacyjnej jako reporterka, wydawczyni, autorka oraz prowadząca programy informacyjne i publicystyczne.

Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego: polityki społecznej oraz dziennikarstwa.

Życie to ciągłe wyzwania.
Jak możemy Ci pomóc?

Życie to ciągłe wyzwania.
Jak możemy Ci pomóc?

Więcej

Dowiedz się więcej na temat naszej Fundacji ze statutu. Zapraszamy do kontaktu!