You are currently viewing Program wspierający potencjał rodziny

Program wspierający potencjał rodziny

Od 1 października 2021 roku zapraszamy do udziału w projekcie „Program wspierający potencjał rodziny”.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie specjalistyczne w zakresie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej: zmagają się z problemami rodzinnymi, wychowawczymi lub związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych. 

Od 1 października 2021 do 24 grudnia 2021 prowadzimy:

  • poradnictwo rodzinne
  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje specjalistyczne z psychoterapeutą uzależnień
  • warsztaty dla rodziców

Osoby zainteresowane skorzystaniem z konsultacji zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 501 13 77 33.

Termin i plan warsztatów zostanie opublikowany na naszej stronie internetowej na przełomie października i listopada.