You are currently viewing Konsultacje specjalistyczne z zakresu uzależnień

Konsultacje specjalistyczne z zakresu uzależnień

Zapraszamy osoby, które doświadczają trudności w funkcjonowaniu psychicznym/społecznym w związku z używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) lub w wyniku tzw. uzależnień behawioralnych (hazard).

Konsultacje mogą mieć formę spotkania indywidualnego, z partnerem lub rodziców z dziećmi.

Oferujemy:

  • diagnozę problemową;
  • psychoedukację;
  • możliwość dodatkowej konsultacji z psychologiem;
  • informację o możliwości podjęcia innych form wsparcia w ramach działań prowadzonych przez fundację lub w poradniach leczenia uzależnień na terenie Warszawy.

Oferujemy możliwość bezpłatnych porad z naszymi specjalistami:

Natalią Magreta-Łupińską – psychologiem i psychoterapeutą uzależnień

Termin realizacji:

Od 1 października 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem tel.: 501 13 77 33