You are currently viewing Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców #4 Kryzys pierwszego dziecka

Strefa Rodzica – warsztaty dla rodziców #4 Kryzys pierwszego dziecka

Zapraszamy rodziców oraz osoby planujące posiadanie pierwszego dziecka, na warsztaty – ”Kryzys pierwszego dziecka”.

Czas narodzin pierwszego dziecka wiąże się z wieloma wyzwaniami i jest naturalnym etapem rozwoju rodziny. Intensywne zmiany zachodzące w tym okresie można rozpatrywać zarówno z perspektywy rozwoju systemu rodzinnego, jak i na poziomie indywidualnych zmian doświadczanych przez każdego z jego członków.

Celem warsztatów jest wsparcie kompetencji rodziców. Uczestnicy spotkania będą mogli przyjrzeć się sobie i wymienić doświadczenia z innymi osobami, min. w obszarze wyzwań i sposobów radzenia sobie w procesie tworzenia się ról rodzicielskich oraz więzi rodzinnych.

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

Termin: 27.08.2022 (sobota) 11:00-14:00

Miejsce: Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14 B lok.2 00-537 Warszawa

Zapisy: Formularz rejestracyjny

Prowadzące:

Elżbieta Głowacka – psycholog i kulturoznawca, w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Na co dzień udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom oraz osobom dorosłym doświadczającym kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych.

Natalia Magreta-Łupińska – politolog, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, trenerka prowadząca warsztaty i spotkania grupowe.. Od dwudziestu lat pracuje z osobami używającymi substancji psychoaktywnych oraz ich rodzicami i bliskimi. Ma doświadczenie w pracy z rodzicami i nastolatkami w sytuacji kryzysu i długoterminowego wsparcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.