You are currently viewing ProfiTy – Postrehabilitacja

ProfiTy – Postrehabilitacja

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza osoby, które ukończyły program Candis, a także ich bliskich na dodatkowe spotkaniaz psychologiem lub specjalistą psychoterapii uzależnień.

Po ukończeniu terapii w programie Candis, uczestnicy projektu mogą kontynuować wsparcie w ramach postrehabilitacji, której celem jest podtrzymanie efektywności nowych umiejętności, praktyki zdobytych narzędzi oraz utrwalenie osiągniętych zmian. Ten etap jest równie ważny jak terapia podstawowa i niesie ze sobą konkretne wyzwania.

Postrehabilitacja to spotkania ze specjalistą, podczas których wspólnie monitorowane są sytuacje trudne i wymagające dla klienta, w których nie czuje się pewnie, w których czuje lęk, niepokój związany ze zmianą stylu funkcjonowania. Istotnym elementem pracy jest motywacja do trwania w procesie zmian, często związana ze sprzecznościami i niejasnościami co do ich celu i skuteczności, a także niejednokrotnie poczuciem osamotnienia.

Celem postrehabilitacji jest utrwalenie zmian które są ściśle powiązane z  powrotem klienta do prawidłowego funkcjonowania na poziomie społecznym  i realizowania związanych z tym ról, a także usamodzielnienie się poprzez, m.in. podjęcie pracy zawodowej, uzupełnienie braków edukacyjnych. Nie mniej ważne jest dążenie do odbudowy w sposób konstruktywny utraconych, bądź osłabionych bliskich relacji, a także wejście w zdrowe relacje z nowymi osobami.

Spotkania postrehabilitacyjne mogą odbywać się  zarówno indywidualnie, jak też w parach albo gronie rodzinnym, najbliższych osób.

Więcej informacji na temat programu Candis oraz skuteczności terapii znajdą Państwo tutaj.