Zespół specjalistów

Sylwia Janiszewska 

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej w odniesieniu do: zaburzeń depresyjnych,
strat i samobójstw, zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie
obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna), zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego i
zaburzeń osobowości. Zajmuje się pomocą osobom w kryzysie, doświadczającym traumy,
przemocy, z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi związanymi m.in. z nauką,
uczelnią, pracą zawodową, sytuacjami społecznymi oraz problemu współuzależnienia i
Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).
Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studium Seksuologii
Społecznej w Poznaniu, uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie Seksuologii
Społecznej, Certyfikat z zakresu pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami w Broku, szkolenie z psychoterapii
poznawczo-behawioralnej uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-
Behawioralnego (certyfikat nr 160). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
Behawioralnej.
Prowadzi diagnozę psychologiczną w oparciu o wystandaryzowane testy psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym i
Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Miejskiego w
Płocku, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego, Punkcie
Konsultacyjnym Płockiego Stowarzyszenia „Klub Abstynentów” oraz prowadzeniem
treningów, warsztatów rozwojowych i szkoleń.

Katarzyna Solilich

Ukończyła Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz  specjalistyczne szkolenie w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków. W trakcie szkolenia dla psychoterapeutów w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów. Ukończyła szkolenie dla realizatorów programu terapii osób uzależnionych od kanabinoidów – Candis” (KBPN, Central Institut of Mental Health, Mannheim, Technische Universitat, Dresden).

Natalia Magreta-Łupińska 

Politolog i psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Politologię ukończyła na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Aktualnie podnosi kompetencje z zakresu psychoterapii w Szkole Psychoterapii Humanistycznej. 

Od 2002 roku pracuje z osobami, które używają substancji  psychoaktywnych oraz z ich rodzinami i bliskimi. W 2008 roku ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i otrzymała certyfikat Specjalisty Psychoterapii  Uzależnień (SP/0322/2008). Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich poradniach terapii uzależnień prowadzonych przez organizacje pozarządowe i instytucje państwowe. Od 2016 roku prowadzi własną praktykę, od 2019 roku jest Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia. 

Sławomir Dziekan

Lekarz psychiatra z wieloletnim stażem klinicznym i z doświadczeniem na stanowiskach zarządzających. Od 2007 pracował głównie jako konsultant w placówkach terapii uzależnień w warunkach ambulatoryjnych, oddziałów dziennych i stacjonarnych oraz w poradni zdrowia psychicznego.

W ramach działań Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia, Sławomir Dziekan prowadzi szereg złożonych działań na rzecz osób zmagających się z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego, począwszy od bezpośredniego kontaktu z beneficjentami fundacji, po pracę koncepcyjną oraz ekspercką w charakterze konsultanta.