Zespół specjalistów

Sylwia Janiszewska 

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.
Specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej w odniesieniu do: zaburzeń depresyjnych,
strat i samobójstw, zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie
obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna), zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego i
zaburzeń osobowości. Zajmuje się pomocą osobom w kryzysie, doświadczającym traumy,
przemocy, z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi związanymi m.in. z nauką,
uczelnią, pracą zawodową, sytuacjami społecznymi oraz problemu współuzależnienia i
Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).
Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studium Seksuologii
Społecznej w Poznaniu, uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie Seksuologii
Społecznej, Certyfikat z zakresu pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu
i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzinami w Broku, szkolenie z psychoterapii
poznawczo-behawioralnej uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-
Behawioralnego (certyfikat nr 160). Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i
Behawioralnej.
Prowadzi diagnozę psychologiczną w oparciu o wystandaryzowane testy psychologiczne.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym i
Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych Szpitala Miejskiego w
Płocku, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego, Punkcie
Konsultacyjnym Płockiego Stowarzyszenia „Klub Abstynentów” oraz prowadzeniem
treningów, warsztatów rozwojowych i szkoleń.

Renata Gajewska 

Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, trener metody Videotreningu Komunikacji. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi w programach długoterminowych, ambulatoryjnych i substytucyjnych.W przeszłości pracowała m.in w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kazuniu, w Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych ,,Punkt” oraz w Poradni Uzależnień przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA. Zajmuje się osobami w kryzysie, nawrocie choroby. Szczególną uwagę zwraca na pozytywne wzmocnienie klienta, dzięki któremu może on pokonać własne lęki, ograniczenia i bariery psychiczne. Prywatnie podróżniczka i miłośniczka gór.

Natalia Magreta-Łupińska 

Politolog i psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Od 2002 roku pracuje z osobami, które używają substancji  psychoaktywnych oraz z ich rodzinami i bliskimi. W 2008 roku ukończyła Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia i otrzymała certyfikat Specjalisty Psychoterapii  Uzależnień (SP/0322/2008). Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich poradniach terapii uzależnień prowadzonych przez organizacje pozarządowe i instytucje państwowe. Od 2016 roku prowadzi własną praktykę, od 2019 roku jest Prezesem Zarządu Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia. 

Elżbieta Głowacka

Psycholog i kulturoznawca. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS oraz uzyskała tytuł licencjata z kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji. Na co dzień udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom oraz osobom dorosłym doświadczającym kryzysów rozwojowych i sytuacyjnych. Prywatnie miłośniczka wycieczek rowerowych i śpiewu polifonicznego.

Konsultant merytoryczny Zespołu

Sławomir Dziekan

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista psychiatra od 1988 r. z wieloletnim stażem. Pracował min. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Ciborzu do 1991 r., gdzie kierował Oddziałem Psychiatrycznym oraz zorganizował i prowadził Oddział Detoksykacji i Wczesnej Rehabilitacji Osób Uzależnionych. W latach 1992-2006 kierował Ośrodkiem dla Osób Uzależnionych w Nowym Dworku, stworzył, a następnie wdrożył, wysoko oceniany, autorski program leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Od 2007 pracował głównie jako konsultant w placówkach terapii uzależnień w warunkach ambulatoryjnych, oddziałów dziennych i stacjonarnych oraz w poradni zdrowia psychicznego.

W ramach działań Polskiej Fundacji Ochrony i Promocji Zdrowia, Sławomir Dziekan prowadzi szereg złożonych działań na rzecz osób zmagających się z trudnościami w obszarze zdrowia psychicznego, począwszy od bezpośredniego kontaktu z beneficjentami fundacji, po pracę koncepcyjną oraz ekspercką w charakterze konsultanta.