You are currently viewing ProfiTy 2022- Grupa terapeutyczna

ProfiTy 2022- Grupa terapeutyczna

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza absolwentów Programu Candis do udziału w grupie terapeutycznej. Uczestnicy grupy będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach na ściance wspinaczkowej

W 2022 r. zaplanowano 16 spotkań grupy terapeutycznej oraz 14 wyjść na ściankę wspinaczkową.

Program grupy terapeutycznej składa się z trzech modułów:

  • Psychoedukacja
  • Grupa Rozwoju Kompetencji Emocjonalno-Społecznych
  • Grupa Rozwijająca Poczucie Własnej Wartości

Spotkania grupy terapeutycznej są realizowane w ramach projektu PROFITY, który został sfinansowany ze środków m. st. Warszawy.