You are currently viewing Program Candis

Program Candis

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia prowadzi szereg działań z zakresu profilaktyki i psychoterapii uzależnień. Aktualnie w ramach działań podejmowanych w Fundacji realizujemy Program Candis – krótkoterminową terapię dedykowaną użytkownikom przetworów konopi.

Uczestnicy Programu Candis mogą uzyskać profesjonalne wsparcie zarówno w sytuacji w której decydują się  ograniczyć spożycie konopi lub chcą całkowicie zrezygnować z jej używania. Świadomi tego procesu twórcy Programu Candis, przygotowali specjalną ścieżkę, która przewiduje różne trudności i zapewnia odpowiednie wsparcie terapeutyczne.

Terapia obejmuje cykl 10 spotkań w ciągu 2-3 miesięcy i obejmuje 3 etapy:

  • terapię wzmacniającą motywację
  • elementy terapii poznawczo-behawioralnej
  • techniki treningu rozwiązywania problemów

Program Candis realizowany jest na terenie całej Polski. Lista terapeutów dostępna jest na: https://candisprogram.pl/strony/placowki

Skuteczność Programu Candis została sprawdzona i potwierdzona w krajach Europy Zachodniej: w Niemczech, Austrii, Luksemburgu i Szwajcarii. Jego efektywność oceniana jest na podstawie badań ewaluacyjnych na grupie 545 osób, które ukończyły pełen cykl  programu. Z badań przeprowadzonych w Dreźnie (Niemcy) wynika, że prawie aż 50% Uczestników programu nie wróciła do użytkowania konopi w okresie 3-6 miesięcy po ukończeniu leczenia, a prawie 40% znacznie ograniczyło spożywanie.

Dla osób, które chcą doraźnie sprawdzić, czy problem używania konopi, dotyczy również ich, mogą to zrobić za pomocą testu: https://candisprogram.pl/strony/test-pum

Więcej szczegółów dotyczących udziału w Programie Candis, w ramach projektów realizowanych przez Polską Fundację Ochrony i Promocji Zdrowia, można znaleźć na naszej stronie internetowej: Projekt ProfiTY , Program Candis i inne działania….

800 199 900 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki-Narkomania