You are currently viewing Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna 

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia ul. Krucza 6/14 B lok. 2, 00-537 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście, bez podjazdu dla wózków. Po prawej stronie od wejścia, w drugim przedsionku  znajduje się ogólnodostępna toaleta. Pomieszczenia Fundacji znajdują się na pierwszym piętrze. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Fundacji można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa www.zdrowafundacja.pl zawiera ułatwienia obsługi. W lewym górnym rogu strony znajduje się ikona z dostępem do preferowanych zmian odczytu treści zamieszczonych na stronie. Treści cyfrowe opracowane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne są dostępne cyfrowo (formularz rekrutacyjny). Grafiki promujące zadanie będą opisane w sposób ułatwiający osobom niedowidzącym odczytanie informacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Fundacja nie zatrudnia tłumacza polskiego języka migowego. Na wniosek beneficjenta organizacja może uruchomić procedurę nawiązania współpracy z tłumaczem polskiego języka migowego.

Dostęp alternatywny

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (dostosowane do potrzeb beneficjenta projektu) lub – zapewnienie wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (zapewnienie dostępu do zdalnej formy  realizowanego działania lub sprzętu do udziału w zaplanowanym działaniu) lub wprowadzenie takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób za szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób (nawiązanie współpracy z organizacjami odpowiadającymi na zgłaszane przez beneficjentów potrzeby).

Zgłaszanie problemów

W przypadku problemów wynikających z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej, należy przesłać zgłoszenie na adres: kontakt@zdrowafundacja.pl lub telefonicznie: 501 13 77 33.

W zgłoszeniu należy podać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis problemu i preferowany sposób jego rozwiązania

Odpowiedź na wniosek/skargę zostanie udzielona do 7 dni roboczych.

Skargę na sposób rozwiązania problemu związanego z dostępnością cyfrową można zgłosić do Ministerstwa Zdrowia i/lub Rzecznika Praw Obywatelskich.