You are currently viewing Warsztaty dla rodziców

Warsztaty dla rodziców

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach dla rodziców: „Uwaga Pomaga” – rodzic w komunikacji z dzieckiem.

Warsztaty są skierowane do rodziców dzieci dwóch grup wiekowych: dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz nastolatków. Program warsztatów jest odpowiedzią na potrzebę poprawy relacji rodzic-dziecko.  Warsztaty przybliżają problematyką uważnego rodzicielstwa oraz mają na celu pogłębienie uważności w komunikacji zarówno ze strony rodzica, jak i dziecka.  Podczas warsztatów rodzic m.in.  bada własny styl komunikowania, rozpoznaje swoje trudności, poznaje błędy i bariery w komunikowaniu, zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie uważnej komunikacji ze sobą i dzieckiem. Rodzic nabywa wiedzę min. na temat zastosowania uważności w radzeniu sobie z konkretnymi problemami wychowawczymi, czy radzenia sobie z emocjami np. ze złością. Zdobyta wiedza pozwala wykorzystać filozofię mindfulness w uważnym rodzicielstwie.

Uważność

Uważność (mindfulness) – to droga do poprawy dobrostanu psychofizycznego, której właściwości zauważyli klinicyści i wdrożyli do swojej praktyki.  Została wprowadzona do medycyny i psychoterapii zachodniej przez Jona Kabat-Zinna w okresie lat siedemdziesiątych XX wieku. Terapie oparte na uważności stanowią obecnie jedne z najlepiej potwierdzonych metod psychoterapii. Opierają się na uważnym badaniu swojego umysłu oraz doświadczenia podczas medytacji, a tym samym rozwijaniu uważności i związanych z nią umiejętności, w tym współczucia, empatii, dobroci i równowagi. Praktykowanie uważności przekłada się na dobrostan psychiczny i poprawę relacji z innymi ludźmi. Wdrażanie uważności niesie nieocenioną korzyść nie tylko w praktyce terapeutycznej, ale także w uważnym rodzicielstwie, przywództwie, budowaniu związku i wielu innych.

Termin

RODZICE NASOLATKÓW – limit miejsc został wyczerpany

19.11.2021 (piątek) 17:00 – 21:00

RODZICE DZIECI W WIEKU PRZEDDSZKOLNYM/WCZESNOSZKOLNYM 

20.11.2021 (sobota) 10:00 – 14:00

Zgłoszenia

Zgłoszenia do udziału w warsztatach za pośrednictwem FORMULARZA, telefonicznie: 501 13 77 33  lub mailowo: kontakt@zdrowafundacja.pl 

Więcej informacji na temat warsztatów pod numerem tel.: 501 13 77 33. 

Prowadząca

Kamila Duduś – pedagog, psychoterapeuta uzależnień, stosuje uważność w psychoterapii, Prezes Fundacji „Dwanaście Kroków”. 

Adres

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia

ul. Krucza 6/14 B lok.2