You are currently viewing ProfiTy – grupa terapeutyczna

ProfiTy – grupa terapeutyczna

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza absolwentów Programu Candis do udziału w grupie terapeutycznej, w ramach której wykorzystane będą również elementy pracy na ściance wspinaczkowej

W czwartek 1 kwietnia rozpoczynamy rekrutację do grupy terapeutycznej.

Start grupy planowany jest na 6 maja 2021 r.

Pełen program terapii zakłada 12 spotkań w cyklu co 2 tygodnie (czwartki godz.  18.00- 20.00) oraz 13 wyjść na ściankę wspinaczkową.

Praca podzielona jest na 3 moduły:

  • Psychoedukacja
  • Grupa Rozwoju Kompetencji Emocjonalno-Społecznych
  • Grupa Rozwijająca Poczucie Własnej Wartości

Spotkania grupy terapeutycznej są realizowane w ramach projektu PROFITY, który został sfinansowany ze środków m. st. Warszawy.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.