You are currently viewing Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne

Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia zaprasza do udziału w „Programie wspierającym potencjał rodziny”.

Zapraszamy osoby, które poszukują wsparcia w związku z trudnościami wychowawczymi, kryzysami w relacjach rodzinnych, doświadczają nagłego i długotrwałego stresu oraz mają kłopot z uruchomieniem zasobów wspierających procesy radzenia sobie.

Oferujemy:

  • diagnozę problemową;
  • wsparcie emocjonalne;
  • psychoedukację;
  • możliwość dodatkowej konsultacji z psychologiem i psychoterapeutą uzależnień;
  • informację o możliwości podjęcia innych form wsparcia w ramach działań prowadzonych przez Fundację lub innych placówek na terenie Warszawy.

Oferujemy możliwość bezpłatnych porad z naszymi specjalistami:

Anną Maciejewską – pedagogiem i socjoterapeutą

Natalią Magreta-Łupińską – psychologiem i psychoterapeutą uzależnień

Termin realizacji:

Od 1 października 2021 r. do 24 grudnia 2021 r.

Zapisy i szczegółowe informacje pod numerem tel.: 501 13 77 33